Yelizaveta Polovinko

 
Photographer.  
I shoot mostly model tests, portrait, portfolio, lookbook, beauty, wedding photo shoot.